Ebeveyn Destekleri

 • Kindiedays, çocuklarının öğrenme yolculuğuna ilişkin gerçek zamanlı bilgiler sağlayan bir dizi değerli araç sunarak, erken çocukluk eğitiminde ebeveyn deneyiminde devrim yaratıyor. Kindiedays, anaokullarıyla kusursuz işbirliği sayesinde ebeveynlere uygulanan öğrenme hedeflerini, çocuklarının becerilerini sergileyen organize portföyleri ve aydınlatıcı öğrenme raporlarını görünür kılma olanağı sağlar. Ayrıca platform, çocuklarının faaliyetleri ve refahı hakkında günlük raporlar sunarak ebeveynler ve öğretmenler arasındaki şeffaf iletişimi teşvik ediyor. Bu şeffaf ve etkileşimli yaklaşım, veli-öğretmen ortaklığını güçlendirerek ebeveynlerin, çocuklarının eğitimsel gelişimine aktif olarak katılmalarına ve onları desteklemelerine olanak tanır.

 • Ebeveynler için Kindiedays’in avantajı

  • Gerçek Zamanlı Bilgiler: Ebeveynler, çocuklarının öğrenme anlarına ve ilerlemesine ilişkin gerçek zamanlı bilgiler elde ederek, eğitimsel gelişimleri hakkında güncel kalmalarına olanak tanır.
  • Uygulanan Öğrenme Hedefleri: Ebeveynler hangi öğrenme hedeflerinin uygulandığını görebilir, böylece çocuklarının eğitim yolculuğuna ilişkin anlayışları geliştirilebilir.
  • Organize Portfolyolar: Kindiedays, öğretmen gözlemlerini organize portfolyolar halinde derleyerek çocuklarının beceri ve yeteneklerini yapılandırılmış bir şekilde sergiler.
  • Öğrenme Raporları: Ebeveynler, öğrenme raporları aracılığıyla çocuklarının eğitim yolculuğunun anlık anlık görüntülerini alarak, çocuklarının büyüme ve öğrenme modellerini takip etmelerine yardımcı olur.
  • Günlük Raporlar: Platform, yemekler, uyku saatleri, ruh halleri ve daha fazlası hakkında günlük raporlar sunarak ebeveynleri çocuklarının günlük aktiviteleri ve refahı hakkında bilgilendirir.
  • Şeffaf İletişim: Kindiedays, ebeveynler ve öğretmenler arasındaki şeffaf iletişimi teşvik ederek veli-öğretmen ortaklığını güçlendirir ve ebeveynleri, çocuklarının erken öğrenme deneyimlerini aktif olarak destekleme konusunda güçlendirir.