Okul/Öğretmen Destekleri

 • Yenilikçi bir çocuk bakımı yönetimi yazılımı olan Kindiedays, okul yönetimi ve öğretmenler için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir araç paketi sağlayarak erken çocukluk eğitim merkezlerinin çalışma biçiminde devrim yaratıyor. Kindiedays, okul yöneticileri ve öğretmenler için bir çok kolaylık sağlıyor.

 • Kindiedays kullanmanın okul yönetimi için faydaları

  • Verimli Yönetim: Kindiedays, katılım takibi, faturalandırma ve ebeveynlerle iletişim gibi idari görevleri kolaylaştırır. Bu verimlilik, okul yöneticilerinin stratejik planlamaya ve eğitimin kalitesini artırmaya daha fazla odaklanmasına olanak tanır.
  • Ebeveyn İletişimi: Yazılım, öğretmenler ve ebeveynler arasında kesintisiz iletişimi kolaylaştırır. Yöneticiler bu iletişimi izleyebilir ve denetleyebilir, böylece ebeveynlerin bilgilendirilmesini ve çocuklarının eğitimiyle ilgilenmelerini sağlayabilirler.
  • Personel Yönetimi: Kindiedays, personel programlarını, atamalarını ve performans değerlendirmelerini yönetmek için araçlar sağlar. Yöneticiler personel düzeylerini optimize edebilir, kaynakları etkili bir şekilde tahsis edebilir ve okul genelinde yüksek bir öğretim standardı sağlayabilir.
  • Veri Analizi: Yazılım, toplanan verilere dayalı içgörüler ve analizler sunarak yöneticilerin eğilimleri belirlemesine, performansı değerlendirmesine ve genel eğitim kalitesini ve operasyonel verimliliği artırmak için veriye dayalı kararlar almasına olanak tanır.
 • Kindidays’in öğretmenlere sağladığı faydaları

  • Verimli İletişim: Kindiedays, ebeveynlerle iletişimi basitleştirerek öğretmenlerin bir çocuğun gelişimiyle ilgili güncellemeleri, fotoğrafları ve bilgileri kolayca paylaşmasına olanak tanır. Bu, öğretmenler ve ebeveynler arasında işbirlikçi bir ilişkiyi teşvik ederek çocuğun öğrenme deneyimini geliştirir.
  • Çocuk Gelişimi Takibi: Öğretmenler Kindiedays’i kilometre taşları, etkinlikler ve öğrenme sonuçları da dahil olmak üzere her çocuğun gelişim sürecini takip etmek için kullanabilir. Bu veriler öğretmenlerin öğretim yöntemlerini bireysel öğrenci ihtiyaçlarına göre uyarlamalarına ve kişiselleştirilmiş destek sunmalarına yardımcı olur.
  • Ders Planlama: Yazılım, öğretmenlere dersleri planlama ve organize etme, programları yönetme ve müfredat uygulamasını izleme konusunda yardımcı olabilir. Bu, ders hazırlığını ve sunumunu kolaylaştırarak öğretim süresini ve kaynaklarını optimize eder.
  • Mesleki Gelişim: Kindiedays, öğretmenlerin en son eğitim uygulamaları ve teknikleri konusunda güncel kalmasını sağlayarak mesleki gelişim için kaynaklar ve eğitim fırsatları sunabilir.
  • Veri Analizi: Öğretmenler Kindiedays tarafından sağlanan analizleri öğrenci performansını değerlendirmek, geliştirilecek alanları belirlemek ve zaman içindeki ilerlemeyi takip etmek için kullanabilir. Bu veriye dayalı yaklaşım, etkili öğretim stratejilerini ve öğrenci öğrenme sonuçlarını destekler.