Kindiedays Nedir?

 • Kindiedays Nedir?

  KindieDays, Finlandiya erken çocukluk eğitimi ve bakımının ilke ve uygulamalarından yararlanan bir eğitim platformudur. Küçük çocuklar için ilgi çekici, kişiselleştirilmiş ve bütünsel öğrenme deneyimleri oluşturma konusunda eğitimcileri, ebeveynleri ve bakıcıları desteklemek üzere tasarlanmıştır. KindieDays, anaokulu veya okul öncesi çağındaki çocukların ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına uygun çeşitli araçlar, kaynaklar ve materyaller sağlar.
  Eğitimciler KindieDays’i müfredat desteğine, ders planlarına, eğitim etkinliklerine ve Finlandiya erken çocukluk eğitimi standartlarıyla uyumlu etkileşimli materyallere erişmek için kullanabilir. Bu onların çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimini destekleyen etkili öğrenme deneyimleri yaratmalarını sağlar.
  Ebeveynler ve bakıcılar ayrıca evde öğrenme etkinlikleri için fikirler bularak, çocuklarının gelişimini izleyerek ve çocuklarının öğrenme yolculuğunu desteklemek için eğitimcilerle işbirliği yaparak KindieDays’ten yararlanabilirler.
  Genel olarak KindieDays, Fin pedagojik yaklaşımlarını entegre ederek, paydaşlar arasında işbirliğini teşvik ederek ve çocukların gelişimi için besleyici ve teşvik edici bir ortam teşvik ederek erken çocukluk eğitimi ve bakımını geliştirmek için kullanılıyor.

 • Misyon

  KindieDays’in misyonu, Finlandiya erken çocukluk eğitimi ve bakımına ilişkin en iyi uygulamaları okulu, öğretmenleri ve ebeveynleri güçlendiren küresel bir platforma entegre etmektir. KindieDays, Finlandiya’nın pedagojik uzmanlığını yenilikçi teknolojiyle birleştirerek dünya çapındaki küçük çocuklar için kapsayıcı, ilgi çekici ve kültüre uygun öğrenme deneyimleri yaratmayı amaçlamaktadır. KindieDays, işbirliği ve bilgi paylaşımı yoluyla çocukların bütünsel gelişimini desteklemeyi, doğal meraklarını beslemeyi ve yaşam boyu öğrenme sevgisini teşvik etmeyi amaçlıyor.

 • Vizyon

  KindieDays’in vizyonu, Finlandiya erken çocukluk eğitiminin değer ve ilkelerini küresel ölçekte teşvik ederek erken çocukluk eğitiminde dönüştürücü bir değişime öncülük etmektir. Her çocuğun kendine özgü yeteneklerine, geçmişlerine ve ilgi alanlarına saygı gösteren yüksek kaliteli eğitim ve bakım aldığı bir gelecek hayal ediyorlar. KindieDays, çocukların tüm potansiyellerine ulaşmalarını ve topluma olumlu katkıda bulunmalarını sağlayacak eşitlikçi ve güçlendirici öğrenme ortamları yaratmada itici bir güç olmayı amaçlıyor.